Jagdgebrauchshundverein Mittelhessen e. V. / Aktuell